Shenzhen Idun fotoelektrik Technology Co, Ltd
Rumah > tentang kami > Terma dan syarat
Terma dan syarat
Hubungi Kami

Tambah:  No.101,Gushu Road 1, Baoan Daerah, Shenzhen, China, 518101

Tel:+ 86-755-27592245

Telefon bimbit/whatsapp/wechat:+8613823552541

Skype:idunled

E-mel:zqing@iduntrucklights.com

Laman web: www.iduntrucklights.com(Bahasa Inggeris)

www.idunleds.com(Rusia)

www.iduntruckled.com(Bahasa Sepanyol)

TERMA DAN SYARAT


Photoelectric IDUN menjadikan maklumat dan produk yang tersedia untuk anda di laman web ini, tertakluk kepada terma dan syarat berikut. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju dengan terma dan syarat ini. Photoelectric IDUN berhak untuk mendapatkan semua remedi dalam undang-undang dan ekuiti untuk sebarang pelanggaran terma dan syarat ini. Apa-apa hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah terpelihara.


Imej


Semua logo, skrin percikan, tajuk halaman, imej dan grafik yang dipaparkan di Laman ini adalah tanda perkhidmatan, tanda dagangan dan / atau pakaian perdagangan (secara kolektif, "Tanda") dari IDUN Photoelectric atau pemberi lesen pihak ketiganya. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata di sini, menggunakan, menyalin, menghantar, memaparkan, mengubahsuai atau mengagihkan mana-mana Tanda dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis JIDUN Photoelectric dilarang dan boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan, privasi atau undang-undang lain Amerika Syarikat dan / atau negara lain.

 

Pampasan


Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan IDUN Photoelectric , sekutunya dan pegawai, pengarah, ejen dan pekerja mereka yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, liabiliti, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan kandungan pengguna anda, penggunaan Laman ini, atau pelanggaran mana-mana Terma ini.

 

Maklumbalas


Sebarang komen atau bahan yang dihantar ke Photoelectric IDUN , termasuk maklum balas yang tidak terbatas, seperti pertanyaan, komen, saran atau maklumat berkaitan mengenai Perisian, laman web ini atau sebarang produk, program atau perkhidmatan IDUN Photoelectric ("Maklum Balas"), hendaklah disifatkan sebagai tidak sulit. Photoelectric IDUN tidak mempunyai kewajipan apa-apa jenis berkenaan dengan Maklum Balas tersebut dan bebas untuk menghasilkan, menggunakan, mendedahkan, mempamerkan, memaparkan, mengubah, membuat karya derivatif dan mengedarkan Maklum Balas kepada orang lain tanpa batasan dan bebas menggunakan sebarang idea , konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam Maklum Balas tersebut untuk apa jua tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada produk membangun, pembuatan dan pemasaran yang menggabungkan Maklum balas tersebut.

 

Semula


Sebarang pengeluaran semula maklumat yang terkandung di sini mesti mengandungi notis hak cipta, tanda dagangan atau legenda proprietari lain dari IDUN Photoelectric , pada mana-mana salinan bahan yang dibuat oleh anda. Lesen untuk Perisian dan penggunaan laman web ini dikawal oleh undang-undang Amerika Syarikat.

 

hak cipta


Hak cipta dalam laman web ini (termasuk tanpa batasan, teks, grafik, logo, bunyi dan perisian) dimiliki dan dilesenkan oleh Shenzhen Idun Photoelectric Techonology Co., Ltd. Semua bahan yang terdapat di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Amerika Syarikat dan antarabangsa dan boleh tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, dihantar, disesuaikan, atau diuruskan dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara atau di mana-mana media tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari IDUN Photoelectric . Anda tidak boleh mengubah atau mengalih keluar sebarang hak cipta atau notis lain dari salinan kandungan.

 

Ketua


Photoelectric IDUN boleh menyemak Terma ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan selanjutnya dan anda perlu melawat laman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji Terma terkini kerana Terma tersebut merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan IDUN Photoelectric dan mengikat penggunaan Laman web ini, menggantikan sebarang perjanjian terdahulu antara anda dan Photoelectric IDUN yang berkaitan dengan penggunaan Laman ini. Sekiranya mana-mana peruntukan Terma dipegang tidak sah oleh mana-mana undang-undang, peraturan, perintah atau peraturan mana-mana kerajaan, keabsahan itu tidak akan menjejaskan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain dalam Terma ini. Dengan mengakses Laman ini, anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan IDUN Photoelectric , sekutunya dan pegawai, pengarah, ejen dan pekerja mereka yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, liabiliti, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan kandungan pengguna anda, menggunakan Laman ini, atau melanggar mana-mana Syarat.

 

Maklumat perhubungan


Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Syarat Penggunaan ini atau pertanyaan lain sila hubungi kami di halaman Hubungi Kami di Laman ini.